Agricultorii au fost instruiți privind semănatul culturilor de toamnă

21 septembrie 2020

             Joi, 17 septembrie 2020 agenţii economici agricoli din raion au avut posibilitatea de a asista la un seminar cu tematica „Semănatul culturilor de toamnă” prezentat de  academicianul, doctor habilitat în ştiinţe agricole, profesorul şi cercetătorul Boris Boincean. La eveniment pe lîngă agricultori şi inginerii cadastrali din raion au participat preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru, vicepreşedintele raionului Şoldăneşti – Vasile Macovei şi şeful-adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie – Gheorghe Storoja.         

            În mesajul său de salut domnul Mîndru a mulţumit tuturor pentru prezenţă,  menţionând că deşi oamenii gliei se confruntă cu un an agricol foarte dificil, totuşi ei nu trebuie să piardă speranţa că uzînd de nişte practici corecte în acest domeniu vor avea nişte rezultate mai bune în anul următor, iar principala bogăţie care este pământul urmează a fi transmisă cu mare grijă către copii şi nepoţi. El i-a îndemnat pe agricultori să ţină piept greutăţilor şi să valorifice tot ceea ce este autohton.

            În comunicatul său dnul profesor Boincean  a accentuat „culturile de toamnă sunt cele mai pretenţioase la alimentarea cu apă, făcând apel de a reveni la practicile agriculturii clasice,,  adăugând că fără zootehnie nu avem perspectivă în agricultură, în acest context, subliniind importanţa lucernei şi a gunoiului de grajd pentru îmbogăţirea solului, dar şi importanţa culturilor furajere. ”Culturile perene menţin structura solului… Înainte de a căuta soluţii de irigare, agricultorii ar trebui să  creeze condiţii ca apa să se acumuleze în sol. Nu e mai mult importantă cantitatea de precipitaţii, căci ele pe parcursul anului oricum se adună, ci  cantitatea de sol ce poate acumula umezeala…Una din lecţiile anului  agricol secetos, este timpul să ne întoarcem la agricultura clasică. Trebuie să ne reîntoarcem la culturile furajere care îmbogăţesc solul..”

            În continuare el a venit cu niște sfaturi practice referitoare la asolament,  accentuînd că adesea agenţii agricoli nu respectă corect rotaţia culturilor, recomandând în calitate de premergător pentru grâu mazărea sau chiar lucerna. În caz contrar, se distruge substanţa organică din sol, iar cantitatea de azot este depăşită peste normă atunci cînd se folosesc în exces îngrăşămintele chimice. Lucerna, spre exemplu, are capacitatea de a folosi azotul din natură şi îl transformă din formă minerală în formă organică care se păstrează în sol. În acest sens, fiecare asolament trebuie să asigure depozitarea unei cantităţi necesare de substanţă organică., asigurarea unui bilanţ nedeficitar de substanţă organică. „ Microbii solului trebui hrăniţi…” remarcă el.

            Referitor la timpul cel mai oportun de semănat el a recomandat perioada dintre 1 şi 25 octombrie, dacă temperatura medie din ultimele 24 de ore scade sub 15 grade, atunci cînd vor fi ploi agronomice utile, cu o umezeală  a solului de minim 20 ml. A mai venit cu niște recomandări la capitolul normelor de însămânţare, făcându-se referire că aceasta depinde de speciile culturilor. Cu privire la adâncimea de însămânţare, s-a spus că aceasta trebuie să fie de mediu 5-6 cm, astfel ca patul solului trebuie să fie umed pentru însămânţare. Atunci cînd a fost abordată problema irigării, el a informat că deşi la prima vedere irigarea din apele sau afluenții Nistrului ar fi o soluție apare pericolul introducerii a unei cantități depășite de săruri în sol. În general, profesorul s-a rezumat la ideea că trebuie respectat sistemul de rotație, fertilizare și prelucrare a solului.

            Șeful-adjunct al  Direcției agricole, Gheorghe Storoja a venit la rândul său cu câteva recomandări în adresa agenților economici agricoli făcând o prezentare sumară a stării culturilor agricole din raion și venind cu îndemnul de a ține cont de lecțiile transmise de academician pe care le consideră valoroase în condițiile secetei fără precedent din anul acesta.