Agenția Rezerve Materiale anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat

22 iunie 2022

În baza Anunţului de participare la concurs privind împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de stat conform Hotărârii Guvernului nr. 346 din 18 mai 2022, publicat/expediat la data de 7 iunie 2022 şi a pct. 2.1., lit. c) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea/recepţionarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, Comisia mixtă a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, până la data 30 iunie 2022, ora 15:00.

Mai multe detalii cu privire la eliberarea/recepţionarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp pot fi accesate pe pagina-web oficială a Agenţiei Rezerve Materiale www.rezerve.gov.md la compartimentul <Cadrul juridic, > , rubrica Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei mixte privind eliberarea/recepţionarea grâului alimentar din/în rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, şi Regulamentul cu privire la eliberarea/recepţionarea grâului alimentar rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp.

Tel. pentru contact: 022. 24. 50.38

022. 24. 30. 22

E-mail: arm@rezerve.gov.md

https://rezerve.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-dosarelor-de-participare-la-concursul