Angajaţii din cadrul Serviciului social “Asistenţă personală” au participat la o sesiune de instruire

28 iunie 2021

În prima jumătate a lunii iunie în Sala de şedinţe a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului Şoldăneşti angajaţii din cadrul Serviciului „Asistenţă Personală” au participat la seminarul de instruire continuă cu genericul „Sprijinirea beneficiarilor în procesul de integrare în societate a persoanelor cu dizabilităţi. Prevenirea, evitarea şi eliminarea oricăror forme de discriminare în raport cu beneficiarii Serviciului”. La activitate au participat 12 asistenţi personali din cadrul serviciului nominalizat.

          Organizarea seminarului a avut drept scop:

 – informarea cu privire la noţiunile de incluziune şi integrare socială, precum şi fenomenul discriminării a persoanelor cu dizabilităţi.

– însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor în vederea garantării posibilităţii participării beneficiarilor în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii;

– creşterea calităţii serviciului prestat prin dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice a specialiştilor.

          Instruirea a fost formată din 2 sesiuni, partea generală şi teoretică. În cadrul sesiunii generale au fost oferite informaţii cu privire la „incluziunea socială, scopul, obiectivele şi domeniile de incluziune; prevenirea şi evitarea oricăror forme de discriminare; rolul asistentului personal în aceste două procese.” În cadrul celei de-a 2-a sesiuni accentul a fost pus pe elaborarea instrucţiunilor metodice şi practice. Pe parcursul acesteia au fost analizate situații practice de incluziune şi integrare socială, precum şi au fost prezentate exemple sub formă de video privind discriminarea persoanelor cu dizabilităţi.

 Seminarul a decurs într-o atmosferă lucrativă şi interactivă, astfel încît participanţii au reuşit să adreseze întrebări şi să-şi expună propriul punct de vedere vizavi de tematica abordată. Asistenţii personali au avut ocazia să se împărtăşească reciproc cu experienţa acumulată şi să înveţe din unele situaţii concrete. Ei s-au familiarizat cu noţiuni de ordin teoretic şi practic privind incluziunea deplină şi efectivă în societate a beneficiarilor, dar şi au însuşit noi metode de combatere a fenomenului de discriminare şi marginalizare a persoanelor cu dizabilităţi.

Asistenţii personali au dat o notă de apreciere înaltă modului de organizare a instruirii, şi au venit cu propunerea să fie organizate cât mai des seminare axate pe dezvoltarea serviciului.

Nina Galbur, şef Serviciu social „Asistenţă personală”