Acordul de cooperare aduce roade

13 martie 2023

Experiența activității de mai mulți ani ne permite să afirmăm o dată în plus, că în comun se înfăptuiesc mai multe lucruri bune. Astfel, la 22 septembrie 2022 în cadrul ședinței ordinare, consilierii din cadrul Consiliului raional Șoldănești prin Decizia nr.5-15 au aprobat semnarea Acordului de cooperare dintre raionul Șoldănești (Republica Moldova) și Județul Prahova (România) – cu o economie de invidiat, este al treilea cel mai populat județ din România, după București și județul Iași, de asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate județe ale țării, cu două municipii și alte 12 orașe.

Astfel, în luna februarie2023 președintele raionului, dl Nicolae Mîndru a semnat Acordul de cooperare cu Județul Prahova , președinte dl Iulian Dumitrescu. Cooperarea între părţi va fi realizată prin:

  • schimburi de experienţă între autoritățile locale şi structurile de  specialitate subordonate acestora, inclusiv asociaţiile patronale ale oamenilor de afaceri; – organizarea periodică de expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor economici;
    • derularea unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să fie în beneficiul comunităților locale pe care le reprezintă;
    • efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc.

În urma semnării acestui acord Consiliul Județean Prahova este dispus să aloce Consiliului raional Șoldănești 25 mii euro, pentru dezvoltarea raionului (plus contribuția proprie).

Țin să menționez că la 10 martie 2023, consilierul județului Prahova dl Rareș Dan Enescu și dnul Andrei Țurcanu (originar din satul Climăuții de Jos) au avut o vizită la Consiliul raional Șoldănești în cadrul căreia a discutat cu dl Mîndru problemele și dificultățile cu care se confruntă raionul Șoldănești, dar și viitoare proiecte de dezvoltare și implementare.

În speranța unei colaborări fructuase, le dorim succes!

Secția Administrație Publică