Academicianul Valeriu Canțer a fost distins (post-mortem) cu Titlul Onorific de ”Cetățean de onoare al raionului Șoldănești ”

15 aprilie 2021

La inițiativa conducerii primăriei comunei Dobrușa, prin Decizia Consiliului raional Șoldănești Nr. 6-12 din 10.12.2020 a fost decisă conferirea (post-mortem) a Titlului de cetățean de onoare al raionului Șoldănești, academicianului, doctorului habilitat în științe fizico-matematice, profesorului universitar, savantului cu renume în domeniul fizicii și matematicii, originar din s. Zahorna –Valeriu CANȚER.

În scopul executării deciziei, la data de 15 aprilie 2021, președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru, împreună cu primarul comunei Dobrușa –Victor Grosu și consilierul raional – Ion Burez au fost în vizită la casa părintească a academicianului pentru a transmite titlul dnei Ostica Canțer, mama savantului.

Președintele raionului, N. Mîndru i-a adus sincere mulțumiri pentru faptul că a crescut și educat o personalitate, a cărui contribuție în domeniul științei este substanțială pentru întreaga țară și nu doar.  I-a dorit sănătate, pace sufletească, multă putere  și  să aibă  grijă de propria sănătate în această perioadă grea.

Primarul comunei, V. Grosu a menționat că satul Zahorna se poate mândri cu o seamă de oameni iluștri. El și-a exprimat în acest context, toată stima și admirația față de dna. Canțer pentru marele merit că a reușit să cultive copiilor săi dragostea de carte, iar faptul că în prezent numele lui Valeriu Canțer este apreciat înalt atît în mediul academic național dar și internațional, se datorează în mare parte acestei vocații .

Valeriu Canțer s-a născut la 5 februarie 1955, în satul Zahorna, în familia lui Gheorghe și Ostica Canțer. În cursul vieții și vastei sale activități științifice a  realizat circa 500 de lucrări științifice, inclusiv 8 monografii și manuale, 30 brevete de invenție. Pe lăngă  numeroasele premii și distincții naționale și internaționale, Valeriu Canțer a fost membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate, membru corespondent al Academiei de Științe și Arte Româno-Americane, Doctor Honoris Causa al Academiei Internaționale de Informatizare, membru de onoare al Institutului Internațional de Fizică, Marea Britanie, reușind totodată să devină membru al comitetelor științifice ale unor conferințe prestigioase de peste hotare. Academicianul  Valeriu Canțer a plecat din viață la data de 2 aprilie 2017.