A fost semnat contractul de achiziționare a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor raionale

13 aprilie 2021

Săptămâna trecută, la data de 07 aprilie 2021 a avut loc semnarea contractului de achiziție publică încheiat între Consiliul raional Șoldănești, reprezentat de președintele raionului –Nicolae Mîndru și S.A. ”Drumuri Soroca” , administrator  – Vitalie Moraru, avînd ca obiect procurarea lucrărilor de întreţinere periodică, de rutină, reparaţii curente şi capitale ( drumuri pietruite) pentru drumurile publice locale raionale în anul 2021.

Amintim, că atribuirea contractului de achiziții publice pentru lotul nr. I „întreţinerea de rutină a drumurilor” şi III „întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale –drumuri pietruite” către S.A. ”Drumuri Soroca ” a fost decisă  la ședința Grupului de lucru pentru achiziții în urma examinării,evaluării și comparării ofertelor depuse de mai mulți agenți economici în cadrul licitației publice din 24.03.2021. Conform condițiilor contractate, lucrările urmează a fi executate în termeni de 8 și respectiv 3 luni de la data înregistrării contractului la trezorerie. 

Secția Economie