A fost sărbătorită Sfînta Fericită Agafia de la Cuşelăuca

22 iunie 2021

Marți, 22 iunie 2021, la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cușelăuca, comuna Cotiujenii Mari, s-a adunat multă lume pentru a lua parte la prăznuirea Sfintei Fericite Agafia. Pe lângă enoriași, la această sărbătoare religioasă au participat mai mulți preoți, monahi și ierarhi ai bisericii. Sfânta liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi condus de Î. P.S. Mitropolit Vladimir. Mulți credincioși din toate colțurile țării au venit să cinstească Moaștele Sfintei, amplasate la acel moment în racla din fața bisericii centrale a mănăstirii. Vocile corului bisericesc și ale ierarhilor au inundat curtea mănăstirii cu armonii divine, ce au umplut totul în jur de pace, evlavie și bunătate.

După oficierea serviciului divin, Înalt Prea Sfințitul Vladimir i-a adus cuvinte de mulțumire pentru muncă și stăruință maicii starețe, egumena Vera (Spinei), la organizarea acestei sărbători. El a mulțumit arhiereilor, preoților, stareților și tuturor creștinilor că în fiecare an se roagă cu multă evlavie în această mănăstire.

Pentru că jertfesc la păstrarea și edificarea mănăstirii, la propunerea maicii starețe, au fost menționați cu distincții bisericești mai mulți ctitori ai lăcașului sfânt. Astfel, și președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru, s-a învrednicit de  medalia „Binecredinciosul voievod Ștefan de Mare și Sfânt” – pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întru mărirea sfintei biserici ortodoxe. Distincția i-a fost înmânată de către mitropolit. Primarul comunei Cotiujenii Mari, Nicolae Dorogan, a fost decorat cu ordinul „Meritul bisericesc de gradul III”.

Profitând de ocazie, președintele raionului, Nicolae Mîndru, i-a acordat Diplomă de gratitudine maicii starețe a mănăstirii – în semn de apreciere și recunoștință pentru slujirea cu vredinicie, sacrificiu, abnegație, dar și promovarea valorilor creștine în rândurile populației raionului.

Maica stareță a spus că ” prin săvârșirea sfintei liturghii arhierești în ziua pomenirii sfintei Fericite Agafia, care a  binevoit să sălășluiască în acest loc,  nădăjduim că cei prezenți au trăit o mângâiere duhovnicească datorită puterii rugăciunilor, dar și apropierii de racla cu binecuvântatele Moaște izvorâtoare de har “. Ea a exprimat gânduri de recunoștință și mulțumire tuturor celora care și-au adus aportul  la organizarea acestei sărbători, îndemnându-i pe toți să-și îndrepte privirile și cugetele spre nădejde și credință față de Dumnezeu. A mulțumit în special pentru dragostea și grija părintească a Înalt Preasfințitului, a cărui binecuvântare și cuvânt de învățătură sunt extrem de prețioase pentru mântuirea fiecărui credincios.