A fost război ….

10 mai 2023

În fiecare primăvară, când natura ne încântă ochiul şi sufletul cu albul florilor de măr şi trilul păsărilor, Zeiţa Pace vine să ne amintească că pe acest drag pământ s-au vărsat lacrimi de sânge. Iar în ziua de 9 Mai, tot omul, de la mic la mare cinstesc memoria celor, care au stat la temelia Păcii.

Ziua de 9 mai are o conotaţie dublă, referindu-se la data în care Aliaţii din cel de-al doilea război mondial au obţinut Victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai distrugătoare conflagraţii din istoria  bătrânei Europe. Victoria naţiunilor din coaliţia antifascistă a permis edificarea unei noi Europe – o Europă fără războaie, o Europă a dezvoltării paşnice, o Europă a libertăţii. Deaceea, ghidaţi de responsabilitatea apropierii ţării noastre de standardele europene, 9 Mai a fost declarată şi Ziua Europei  – o sărbătoare a păcii şi unităţii în Europa, spaţiul democraţiei şi prosperităţii.

Adunaţi la flacăra veşnică, la Monumentul eroilor celui de-al doilea Război Mondial, administraţia Consiliului raional Şoldăneşti a adus un  elogiu, prin organizarea unui miting de comemorare celor ce au luptat pentru apărarea Patriei şi ne-au oferit posibilitatea să ne decidem prezentul şi viitorul. Mesaje de mulțumire şi recunoştinţă pentru faptele de eroism, spiritul de sacrificiu şi curajul participanţilor la război au fost rostite în discursul dlui Nicolae Mîndru, preşedintele raionului; dlui Igor Ceban, preot militar, parohul bisericii „Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din s.Cobîlea; Vadim Pîrău, şeful Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti; Maria Timofti, şefa Secţiei administrativ-militară și Anatolie Tatarenco, președintele veteranilor din raion.

„Este de datoria noastră, a celor ce ne-am născut în libertate şi pe timp de pace, să înţelegem şi să transmitem şi urmaşilor noştri, că libertatea şi pacea au o valoare inestimabilă, deoarece pentru ele, milioane de oameni şi-au sacrificat viaţa. Avem obligaţia de a păstra vie amintirea acelor timpuri grele şi să nu permitem ca peste ani, numele celor ce au luptat împotriva fascismului şi a faptelor lor de eroism să fie date uitării.

Manifestăm profund respect pentru eroismul buneilor şi a străbuneilor noştri, nu doar pentru cei căzuţi pe câmpul de luptă, care au ţinut piept duşmanului, dar şi pentru cei care au contribuit la făurirea Victoriei comune în spatele frontului. Ei şi-au jertfit viaţa pe câmpul de luptă, ca mai apoi numele lor să devină legendă încrustată în piatra rece şi în inimile generaţiilor tinere”, a menţionat dl Mîndru.

Cu regret,  în raionul Şoldăneşti eroii timpului s-au stins din viaţă, veşnică memorie veteranilor ce ne veghează Pacea din ceruri.

Luminată să le fie amintirea… Cu frunţile plecate, cei prezenţi, angajaţii subdiviziunilor Consiliului Raional, reprezentanţii serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate, a instituţiilor şi organizaţiilor din teritoriu, precum şi rudele foştilor eroi au ţinut un minut de reculegere, s-au închinat cu pietate şi-au depus florile recunoştinţei la monumentul edificat în memoria victimelor Războiului II Mondial.

La eveniment, cu un buchet de cântec şi vers, a fost prezentă şi tânara generaţie prezentată de bravii elevii de la Centrul de Creaţie Şoldăneşti, director Tatiana Vrăjitoru care a fost şi moderatoarea evenimentului.

În lumina istorică a zilei de 9 Mai, descoperim, că Ziua Victoriei asupra fascizmului şi Ziua Europei pot fi contopite într-o singură sărbătoare: Ziua Păcii, a egalităţii şi fraternităţii. Să nu uităm niciodată, PACEA şi PĂMÎNTUL care ne-a născut au fost cumpărate la un preţ prea mare şi merită să le păstrăm şi să le transmitem cu mare grijă urmaşilor noştri.

În acest context, Nicolae Mîndru, preşedintele raionului a mai menţionat că “9 mai – Ziua Europei este şi un bun prilej pentru a ne exprima mulţumirea şi admiraţia noastră tuturor partenerilor şi prietenilor care ne susţin în procesul de aderare, o sărbătoare comună, care aparţine şi fiecărui cetăţean al acestei ţări, diversitatea culturilor şi împărtăşirea valorilor democratice fiind cheia succesului blocului european. Aceeaşi dorinţă o avem şi noi, şi sânt convins că eforturile noastre comune, ale întregii societăţi, ne vor permite într-o bună zi să sărbătorim Ziua Europei în calitate de stat membru al UE”. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Lilia Botnarenco, şefa Secţiei Administraţie Publică