A fost organizată atestarea cadrelor bibliotecare din raion

25 mai 2021

La 21 mai curent, Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Șoldănești a organizat atestarea cadrelor bibliotecare din raion.  Conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci,  bibliotecarii au avut posibilitatea să demonstreze capacităţile şi realizările profesionale acumulate în ultimii 5 ani de activitate.

Comisia, în următoarea componență: preşedinte – Alic Rudei, şef  Secţie Cultură, Tineret şi Sport, Liubovi Vidrașco – secretarul Consiliului raional Șoldănești, Valentina Rotaru – specialist Secţia Cultură, Tineret şi Sport,  Aurica  Vlas – specialist superior la Direcția Învățământ și Liudmila Glijinschi – director BPO Șoldănești au examinat în prealabil portofoliile de atestare.

Prin intermediul raportului de autoevaluare şi interviului de performanţă, toți solicitanții au demonstrat un nivel  înalt de pregătire profesională, abilități speciale în domeniile de activitate, spirit de inițiativă, dedicație necondiționată profesiei.

Din numărul total de candidați la atestare, pentru conferirea categoriei de calificare doi s-a atestat 1 specialist, iar pentru confirmarea categoriei de calificare doi-5 specialiști.

E de menționat faptul că atestarea cadrelor bibliotecare se realizează o data la 5 ani, este benevolă pentru obţinerea gradului de calificare şi obligatorie pentru confirmarea gradului deţinut. Ea crește responsabilitatea personală a bibliotecarilor, sporește valoarea și imaginea bibliotecii în societate.

Valentina Rotaru, specialist Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești