A fost desfăşurată şedinţa Colegiului consultativ al OT Orhei al Cancelariei de Stat

29 octombrie 2021

Joi, 28 octombrie curent, în Sala de protocol al Consiliului raional Şoldăneşti s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Colegiului consultativ Şoldăneşti al OT Orhei al Cancelariei de Stat. La şedinţă au fost prezenţi şeful-adjunct al OT Orhei al Cancelariei de Stat – Aurica Condrea, conducătorul nemijlocit al OT Orhei – Victor Mătrăgună, conducători ai serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate. La şedinţă a fost prezent  şi preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru care a salutat prezenţa conducerii OT Orhei al Cancelariei de stat şi a vorbit despre disponibilitatea de a acorda sprijinul necesar în rezolvarea problemelor comune de activitate, menţionând că este binevenită organizarea unor asemenea şedinţe pentru fortificarea colaborării dintre factorii de decizie din raion, autoritatea publică locală şi centrală.

            Conform ordinii de zi, primul raportor a fost Lilian Cazac – şef al Secţiei Situaţii Excepţionale care a comunicat celor prezenţi despre intensificarea măsurilor de prevenire a situaţiilor incendiare în sectorul locativ privat, pe perioada sezonului de încălzire toamnă – primăvară 2021-2022. Pe lîngă aceasta, dl. Cazac a comunicat despre  necesitatea stabilirii unei conlucrări mai strânse dintre Secţia Situaţii Excepţionale, Inspecţiei pentru protecţia Mediului şi Poliţie în vederea prevenirii şi reducerii cu maximă eficienţă a cazurilor de incendiere a vegetaţiei uscate.

Următorul a vorbit şeful Centrului multifuncţional Şoldăneşti – Andrei Cemîrtan, care a prezentat colegiului raportul de implementare a Legii nr. 273 din 09.11.1994 privind  actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.  În adresa raportorului au fost adresate recomandări legate de necesitatea organizării programării prealabile în regim online la serviciile publice în scopul  reducerii aglomerării cetăţenilor în rândurile de aşteptare din incinta instituţiei.

            La fel, pe parcursul întrunirii, şeful Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti – Petru Costişanu a informat că angajaţii din subordine desfăşoară  întruniri cu populaţia din localităţile raionului în scopul îmbunătăţii comunicării între poliție și comunitate şi de a spori nivelul de încredere în serviciile acordate de poliţie cetăţenilor.

            Spre finele şedinţei, după ce a fost ascultată informaţia privind situaţia pandemică, prezentată de coordonatorul Centrului de sănătate publică Orhei – Vadim Grosu, dl. Victor Mătrăgună a recomandat tuturor membrilor colegiului de a întreprinde măsuri de promovare şi informare  a imunizării ca măsură de prevenire a infecţiei în rândurile populaţiei raionului.