A avut loc prima rundă de negocieri privind implementarea proiectului inițiat de Asociația Obștească CASMED “Îmbătrânire şi Sănătate”

7 iulie 2020

La data de 06.07.2020 a avut loc prima rundă de negocieri de implementare a proiectului inițiat de Asociația Obștească CASMED “Îmbătrânire şi Sănătate”  în raionul Şoldăneşti la care pe lîngă reprezentanții asociației a participat și conducerea raionului de comun cu șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești.


  Proiectul are drept scop îmbunătăţirea sănătății şi integrarea în viaţa socială a persoanelor vulnerabile. Beneficiarii şi grupul ţintă al proiectului sunt cu precădere persoanele în etate, bolnavii cronici şi persoane cu dizabilităţi din Regiunea de Nord a ţării.
Pentru început partenerii proiectului îşi propun de comun cu Direcţia Asistenţă Socială, Protecţiei a Familiei şi Copilului să selecteze 10 localităţi ţintă care vor beneficia de suport în identificare probelemelor cu care se confruntă vârstnicii, în elaborarea planurilor de acţiuni şi implementarea iniţiativelor pritetenoase vârstei menite să ajute comunităţile să răspundă nevoilor legate de îmbătrânire.

Un alt aspect al proiectului ţine de experimentarea unui Model nou de servicii socio-medicale integrate la domiciliu, care vor fi prestate la domiciliu de echipa mixtă alcătuită din personal medical şi social, care să abordeze nevoile individuale a beneficiarilor complex. Acest model va fi testat în localităţile ţintă.


În cadrul proiectului pilot se propune şi testarea viabilităţii finanţării modelului nou de servicii socio-medicale integrate la domiciliu din multiple surse ( sursele prestatorului, din sursele APL de nivelul I şi II, al donaţiilor oferite de persoane fizice şi juridice, al contribuţiilor beneficiarilor, CNAM, precum şi din alte surse legal). Inițierea proiectului urmează a fi inclusă spre aprobare pe ordinea de zi a Consiliului raional Șoldănești.

Cu suportul programului de granturi mici, parte a proiectului ”Îmbătrânire și Sănătate” au fost sprijinite financiar 14 inițiative locale, care au rezultat în crearea de zonde de odihnă (parcuri și foișoare), terenuri de joacă dotate cu utilaje sportive, amenajarea unor piețe locale și a unui teatru de vară, amenajarea și dotarea cu echipament a unui Cămin Cultural. Datorită susținerii AO CASMED și la inițiativa autorităților publice locale au fost create Comunități prietenoase vârstei în următoarele localități ale raionului Șoldănești:  or. Șoldănești, s.Cobîlea, s. Cușmirca, s. Olișcani, s. Răspopeni, com. Rogojeni, s. Sămășcani.