A 2-a vizită a deputatului în teritoriu, satul Sămăşcani

17 aprilie 2019

În ziua de luni 15 aprilie curent, doamna Svetlana Rotundu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a întreprins a 2-a vizită în teritoriu în noua sa calitate de reprezentantă a legislativului în teritoriu, şi anume în satul Sămăşcani. Agenda vizitei a fost una destul de încărcată.

     Prima destinaţie a fost primăria localităţii, acolo unde mai mulţi cetăţeni au fost primiţi în audienţă. Primul a fost parohul bisericii „Naşterea Domnului”din Sămăşcani părintele Ion Făgurel, care a prezentat doamnei deputat un demers semnat de comitetul bisericesc, un grup de consilieri locali şi el personal prin care solicită primirea unui suport financiar pentru schimbarea a 4 ferestre de la clopotniţa bisericii. Cu aceeaşi ocazie el i-a  făcut o invitaţie la tradiţionalul Festival„Lumină din lumină” dedicat  marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt, care potrivit dumnealui urmează să se desfăşoare de acum înainte o dată la 2 ani (anul acesta va fi a 5-a ediţie). Doamna deputat a primit cordial  invitaţia parohului.

         La audienţa deputatului au fost  şi cîteva doamne din localitate care  s-au împărtăşit cu problemele curente cu care se confruntă la moment atît ele cît şi locuitorii satului. Astfel, au fost expuse probleme legate de iluminarea stradală şi pericolele de care se tem locuitorii care traversează acele sectoare neiluminate, mai ales minorii care le parcurg zilnic în timpul seri, starea deplorabilă a drumurilor, despre unele necesităţi de salubrizare şi alte probleme stringente cu care se confruntă locuitorii satului. La această discuţie a fost prezentă şi primarul satului doamna Lilia Gavrilan care a asigurat-o că potrivit programului de dezvoltare a localităţii în fiecare an suprafaţa de iluminare a localităţii se extinde simţitor, faptul că aceasta nu a ajuns la periferia satului unde locuieşte doamna respectivă este o întrebare de timp, dar a promis că va întreprinde măsurile necesare în acest sens.

         Un alt grup de cetăţeni au discutat despre necesitatea reparării drumurilor locale, şi totodată a canalului de evacuare a apelor de o lungime de 40 de metri. Tot în acest context au făcut o analiză a drumurilor din localitate care necesită a fi reparate cu prioritate. La această întrebare, doamna deputat a spus că această decizie îi aparţine consiliului local .

           Totodată, a fost propus de a se instala pe marginea drumurilor a  unui marcaj care în care să fie indicat de către ce autoritate este deservit drumul respectiv fie local, regional sau  republican, pentru a nu se face confuzie în privinţa competenţei de ordin teritorial şi cui îi revine responsabilitatea întreţinerii acestuia.

         În fond, s-a discutat despre acei 200 de lei de care deja beneficiază copii care nu au împlinit vârsta majoratului,   au convenit că nu este o sumă substanţială dar totuşi, au constat că aceasta constituie un suport semnificativ pentru familiile cu mai mulţi copii, s-a mai discutat şi despre alte iniţiative sociale care ajung pe masa de lucru a  Guvernului dar şi al fracţiunii parlamentare din care dumneaei face parte, şi a constatat că Guvernul Filip în ultimii 3 ani a adus spre implementare un pachet mare de iniţiative sociale precum şi proiecte de iluminare stradală, renovare a infrastructurii edificiilor publice,şcolilor, grădiniţelor, centrelor de sănătate, şi totodată i-a asigurat pe locuitori că segmentul de drum din localitate pe care l-au ales în cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova” îşi va găsi realizare în timpul apropiat.

         A urmat vizitarea grădiniţei-creşă „Ghiocel”, unde de comun cu directoarea acesteia Luca Nelea, a fost purtată o discuţie deschisă cu angajaţii instituţiei. Şi aici, au fost primite solicitări de iniţiative legislative care vor fi  prezentate pe masa de lucru a Guvernului şi Parlamentului. S-a mai discutat despre beneficiile Legii privind sistemul unic de salarizare dar şi despre lacunele acesteia. Tot aici, angajaţii grădiniţei s-au expus pe marginea controlului medical la care sunt supuşi anual şi au solicitat ca acesta să devină mai riguros şi să cuprindă mai multe investigaţii. Cu o consultare s-au adresat 2 persoane care activează în calitate de fochişti şi care lucrează doar în timpul rece al anului, (în total 6 luni).Dat fiindcă ei se apropie de vîrsta de pensionare , din lipsa stagiului suficient de muncă ei riscă să ajungă la această vărstă (63 de ani) cu o pensie incompletă. În privinţa acestei întrebări li s-a recomandat de a se adresa la  Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă Şoldăneşti.

În total, la grădiniţă lucrează 19 angajaţi, unde sunt educaţi 52 copii, în cîte 3 grupe.

          După aceasta, ea a plecat în vizită la gimnaziul din localitate, unde colectivul de profesori s-a  arătat onoraţi de vizita doamnei deputat. În cadrul discuţiilor purtate  au fost atinse multe subiecte dintre care a fost discutată posibilitatea revenirii la aşa-numitul al 13-lea salariu, recalcularea salariului unei categorii de salariaţi conform unui alt coeficient, în care să prevaleze studiile superioare şi gradul acestora, cu privire la reparaţia tavanului sălii de sport, despre necesitatea achitării de către angajaţii cu vîrsta de pensionare a fondului social şi multe altele, care au fost notate de către doamna Rotundu şi urmează a fi discutate cu colegii din fracţiunea parlamentară.

         Tot cu aceeaşi ocazie în incinta primăriei Sămăşcani, doamna Rotundu s-a întîlnit cu persoanele fără statut ocupaţional beneficiare de ajutor social care urmează să presteze lucrări de interes comunitar. În acest sens, ea a subliniat faptul că de cînd au fost transpuse în viaţă reglementările Guvernului privind antrenarea lor la asemenea lucrări se observă o schimbare a atitudinii societăţii faţă de utilitatea lor pentru comunitate, astfel ca banii publici  de care beneficiază sunt valorificaţi corect. La fel, în atenţia dumneaei a fost adusă la cunoştinţă situaţa acelor şomeri care nu pot realiza aceste activităţi sau lucrări din cauza unor traume înnăscute sau de o asemenea natură care le împiedică efectuarea  acelor tipuri de lucrări ce necesită efort fizic, iar  nefiind încadraţi în vreo categorie de invaliditate ei riscă să rămînă fără ajutor material, nefiind în stare de a profesa vreo activitate remunerată.

         La sfîrşit, doamna deputat a vizitat 2 agenţi economici din localitate şi anume,  un atelier de croitorie a unei locuitare din sat, care a fost deschis cu 5 ani în urmă, şi la un  punct de colectare a laptelui al S.A. „JLC”.

În vizită la atelierul de croitorie a doamnei Vera Cazac

         Locuitorii satului s-au bucurat că au avut ocazia de a-şi exprima punctul de  vedere asupra  problemele  care-i frămîntă, cu speranţa că multe dinte solicitările lor vor fi ascultate de către conducerea ţării de care vor ţine cont în procesul legislativ de doleanţele şi necesităţile lor. Doamna deputat a mulţumit atât pe doamna Gavrilan cît şi pe locuitori satului pentru ospitalitate, exprimîndu-şi bucuria de a vedea că lucrurile în localitate merg în direcţia potrivită  şi că multe dintre proiectele iniţiate de conducere şi-au găsit expresie în lucruri utile care sunt vizibile şi sunt apreciate de către însăşi locuitori.  Totuşi, potrivit dumneaei o bună parte din lucrurile pozitive realizate în sat sunt şi produsul activismului civic care este destul de dezvoltat în satul Sămăşcani.

         Doamna deputat s-a arătat satisfăcută de faptul că oamenii nu au rămas indiferenţi faţă de activitatea autorităţilor publice locale cît şi centrale şi ceea ce se întâmplă în satul lor, a fost plăcut surprinsă despre felul în care au fost mobilizaţi cetăţenii la discutarea propunerilor ce vizează activitatea şcolii, primăriei şi a altor instituţii ce asigură funcţionalitatea bazei socio-economice din sat. Şi totodată i-a asigurat că-i va susţine în continuare în toate intenţiile lor de viitor.

Secţia administraţie publică locală