Comisia raională extraordinară de sănătate publică a aprobat noi măsuri

24 februarie 2021

La data de 23 februarie 2021 , membrii Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică  s-au întrunit în şedinţă pentru a aproba noi măsuri pentru prevenirea şi controlul infecţiei Covid-19, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice  în plan naţional, internaţional dar şi la nivel raional.  În scopul sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a infecţiei, au fost decise următoarele :

  • se interzice începând cu 23.02.2021 organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice şi  competiţiilor sportive, cu prezenţa fizică a persoanelor, cu excepţia competiţiilor sportive fără spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
  • se interzice începând cu data de 23 februarie 2021 activitatea discotecilor, sălilor de sport/forţă;
  • pînă la data de 28.02.2021, Piaţa comercială din or. Şoldăneşti va activa după un grafic special, în zilele de marţi, joi şi sâmbătă;  
  • se suspendă, pînă la data de 28 februarie 2021 inclusiv, (cu excepţia transportului şcolar şi celui special pentru transportarea angajaţilor) acţiunea pct.4 din Hotărârea din 16 februarie 2021 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică. În perioada menţionată se vor aplica prevederile pct.4.4 din Anexa la Hotărârea nr.35 din 27 noiembrie 2020, a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, în redacţia iniţială (în limita de 60 % din capacitatea de îmbarcare).
  • se dispune autorităţilor publice responsabile, în limita competenţelor, efectuarea  pînă la data de 28 februarie a unui control mai riguros  privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice, care efectuează activităţi  de transport rutier de persoane în trafic local, raional/interraional, cât şi activităţi conexe, a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu Covid-19;
  • ajustarea (înăsprirea/ relaxarea) măsurilor de sănătate publică ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică vor fi coordonate în prealabil cu Comisia raională extraordinară de sănătate publică.

Restul măsurilor aprobate de membrii Comisiei pot fi vizualizate în hotărârea de mai jos:

IMG_0003