Ședință solemnă, dar și veselă

28 decembrie 2017

   Ultimile clipe din an sunt potrivite pentru recapitularea realizărilor, identificarea scăpărilor și stabilirea priorităților pentru anul următor. Cu aceste intenții președintele raionului, Svetlana Rotundu, a dispus convocarea tuturor conducătorilor din raion într-o şedinţă de totalizare specială, în același timp festivă. Odată cu apropierea sărăbătorilor de iarnă și cu ocazia încheierii unui an bogat de experiențe și nenumărate realizări, ultima ședință de planificare din anul 2017 la Consiliul raional, prezidată de regulă de către președintele raionului, a avut un caracter special, deoarece a combinat un raport inedit cu imagini reprezentative de la activitățile realizate de către Consiliul raional și serviciile desconcentrate.
   Ședința festivă a debutat cu un colind select, interpretat de însăși specialiștii Consiliului raional. La festivitate au fost invitați toți consilierii raionali, primarii, șefii serviciior desconcentrate din raion, șefii Centrelor de sănătate, directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar.
   Atmosfera de sărbători, care perindează în țările cu tradițiile frumoase ale Crăciunului și Anului Nou, a ajuns și la Consiliul raional împreună cu cete de colindători, cu talente descoperite și tratate cu mare grijă de conducătorii de cercuri de la Centrul de Creație a Copiilor din Șoldănești, de la liceele din localitate și din satele raionului.
Anul 2017 a fost un an complex din punct de vedere al provocărilor și al dorinței de a îndeplini la cel mai frumos nivel toate sarcinile propuse. Deși cele 51 de ședințe de planificare au avut loc pe parcursul anului doar cu șefii subdiviziunilor, ultima dintre acestea (deja al doilea an consecutiv) a adus în fotografii restrospectiva activităților din 2017, prezentate la ecran cu imagini, cifre, comentarii a celor mai semnificative realizări, a celor mai reprezentative activități. În câteva rânduri, președintele a făcut o analiză generalizată a anului ce a trecut spunând că „…în pofida unui an plin de provocări, am reuşit, cu toți împreună, să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus la început de an! Ajunși cu bine să petrecem ultimile zile ale anului 2017, Vă doresc tuturor multă sănătate, gânduri senine și relizări frumoase în activitatea pe care o desfășurați. În speranța unui an mai bun, primiți cele mai calde urări de belșug și pace în casă și în suflet”.
Până a începe președintele expunerea raportului de totalizare, situația a cerut un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Astfel, doamna Svetlana Rotundu a adresat cuvinte de felicitare și recunoștință tuturor celor care se dedică zilnic soluționării problemelor publice, dorindu-le sănătate, gânduri senine și realizări frumoase în activitatea pe care o desfășoară.
   La fel, dumneaei s-a referit și la domeniile de dezvoltare esențiale: economic și financiar, agricol, educațional, cultural etc. ”Fiind constrânşi de multe evenimente şi situații stresante în mediul economic, socio-politic, fiecare dintre Dumneavoastră a depus efort şi a contribuit considerabil în mod conştiincios la îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor propuse pentru realizarea unui singur scop major – administrarea raionului Șoldănești. Ne aflăm în perioada de bilanţ şi este important să identificăm modul în care am asigurat îndeplinirea angajamentelor asumate pentru anul ce se sfârșește. Consiliul raional Șoldănești şi-a axat activitatea pe realizarea obiectivelor înscrise în Strategia de dezvoltare social-economică a raionului, parte componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare şi a Programului de guvernare „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” – astfel și-a început alocuțiunea președintele înainte de a purcede la enumerarea activităților importante din anul 2017. În discursul său, președintele a mai punctat că: „Acest segment de timp a fost o etapă importantă în dezvoltarea social- economică a raionului, dar concomitent și destul de complicată pentru promovarea succesivă și în volum deplin a tuturor celor preconizate cu atingerea obiectivelor în perioada de instabilitate economică-financiară prin care trece R. Moldova inclusiv raionul Șoldănești. Noile sarcini și obligațiuni pe care ni le propunem spre soluționare în noul an, impune cu insistență îndeplinirea calitativă a atribuțiilor de bază a fiecăruia dintre noi.
    Fără doar și poate, în realizarea tuturor obiectivelor propuse pentru anii următori, conducerea raionului contează pe angajamentul și contribuția fiecărui consilier, pe susținerea oamenilor de afaceri din teritoriu. Realizarea tuturor obiectivelor ține de gradul de organizare, de nivelul de disciplină, de dăruirea fiecăruia dintre noi, de profesionalismul, atitudinea responsabilă, ireproșabilă în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fiecăruia dintre noi. Numai cu eforturi comune, vom putea face față obiectivelor trasate pentru anul curent, pentru anii următori.”
    S-au alăturat cu mesaje de felicitare pentru cei prezenți, și Nasu Maria, consilierul raional, Lilian Cazac, șeful Secției Situații Excepționale, Constantin Balanici, șeful Centrului de Sănătate Șoldănești, Alexei Burlacu, primarul satului Rogojeni, care au părut destul de convingători prin sinceritatea lor când au urat tuturor cele mai alese felicitări pentru cetățenii din raion.
   Pe final, doamna Svetlana Rotundu a răsplătit artiștii amatori cu daruri dulci, iar celor care au răspuns la invitație le-a mulțumit repetat pentru contribuții și abnegație, manifestate la toate activitățile raionale organizate în acest an.
Diana UNGUR, specialist în relații cu publicul la Consiliul raional