„Împuternicirea cetățenilor în Republica a Moldovei” – program de granturi locale finanțat de UE

19 martie 2019

Organizația dvs. are experiență în acordarea și monitorizarea implementării granturilor pentru inițiative locale?

 Aveți experiență în furnizarea de coaching și training-uri organizațiilor locale și bărbaților și femeilor din diferite grupuri sociale cu privire la implicarea în luarea deciziilor și dezvoltarea locală?

Sunteți familiarizați cu dezvoltarea locală durabilă, inclusiv alimentare cu apă și canalizare, gestionarea deșeurilor solide, eficiența energetică sau alte aspecte legate de mediu sau  aspecte socio-economice din raionul / regiunea dvs.?

 Atunci:

GIZ invită organizațiile societății civile să prezinte propuneri de proiecte pentru punerea în aplicare a Programului local de granturi  al UE pentru abilitarea cetăţenilor prin participarea activă a  ONG-urilor  la procesele de luare a deciziilor la nivel local, regional și național.

Programul de granturi locale al UE este pus la dispoziție prin Cadrul unic de susținere al Uniunii Europene (UE) în sprijinul Republicii Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului european de vecinătate, prin proiectul finanțat de UE „Împuternicirea cetățenilor din Republica Moldova ” (2019-2021, ENI / 2018 / 402-674), implementat de Cooperarea pentru Dezvoltare din Germania prin intermediul GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

 

Căutăm organizații non-guvernamentale / non-profit cu o experiență substanțială în implementarea schemelor de granturi și sub-acordări, cu experiență în dezvoltarea și implementarea programelor de instruire, asistență tehnică pentru cetățeni și organizații formale și non-formale ale cetățenilor și capacitatea de a reuni și / sau de a coopera cu alte organizații ale societății civile la nivel regional și național.

 Programul de granturi acoperă patru regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova – Nord, Centrul, Sudul și UTA Găgăuzia.  Bugetul proiectului este de 4,9 milioane de euro și va fi implementat în cele patru regiuni de dezvoltare ale republicii în perioada 2019-2021 , după cum urmează: ·        

Regiunea de dezvoltare Nord – până la 1 milion de euro·        

Regiunea de dezvoltare Centru (din care face parte şi Raionul Şoldăneşti)- până la 1 milion de euro ·        

Regiunea de dezvoltare Sud – până la 800.000 de euro·       

ATU Gagauzia – până la 400.000 de euro 

Proiectul propus trebuie să fie implementat pe deplin în regiunea selectată și trebuie finalizat până în iunie 2021.

Data estimată a acordării subvenției – aprilie / mai 2019 

Termen limită pentru depunerea cererilor – 25 martie 2019 

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate, selecție și procesul de aplicare puteţi  accesa  link-ul de mai jos: 

https://www.civic.md/grants/45952-call-for-concepts-for-implementation-of-local-grant-program-in-the-field-of-citizens-empowerment-in-the-republic-of-moldova.html