108 ani de la naşterea poetului şi omului de stat- ANDREI LUPAN

14 februarie 2020

În ziua de vineri, 14.02.2019 în satul Mihuleni a avut loc ceremonia de omagiere a poetului şi omului de stat, Andrei Lupan. Evenimentul s-a desfăşurat în faţa bustului edificat în cinstea poetului. Gazdele ceremoniei au fost reprezentate de conducerea primăriei, în persoana primarului satului – Andrei Cojocaru. În faţa monumentului au venit băştinaşi, funcţionari din cadrul primăriei, dar şi reprezentanţi ai Consiliului raional Şoldăneşti.

Primarul localităţii, Andrei Cojocaru a ţinut o elocuţiune în care a mulţumit asistenţei pentru prezenţa la eveniment şi a adus elogiu creaţiei poetului, rolului său în promovarea valorilor general umane, venind cu îndemn la cinstirea memoriei şi creaţiei sale, asemuindu-l cu un pilon al neamului şi drept o carte de vizită al satului de baştină.

Oaspeţii evenimentului au avut parte de un salut călduros şi un recital cu versuri din creaţia poetului din partea  elevilor gimnaziului din sat.

Domnul preşedinte al raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru a venit cu un discurs în care a enumerat calităţile esenţiale ce l-au marcat pe poet în timpul vieţii, subliniind vocaţia dublă de om de stat  şi patriot, şi prin acestea de promotor înverşunat al culturii neamului, mai ales în perioada postbelică.   El şi-a exprimat regretul pentru faptul că în prezent creaţia poetului este puţin studiată. De aceea, a amintit că fiecăruia  îi  revine datoria  de  a promova şi cinsti opera sa valoroasă în ţară dar şi peste hotarele ei, pentru a o  face cunoscută  şi generaţiilor ce se succed.

Сeremonia s-a finisat cu depuneri de flori la bustul poetului.

Andrei Lupan s-a născut la data de 15 februarie 1912 în satul Mihuleni. A fost un poet, eseist, publicist şi om de stat, dar şi membru titular al Academiei de Ştiinţe al RSS Moldoveneşti. S-a manifestat și în calitate de traducător al unor opere de valoare din patrimoniul literar universal, prezentând versiuni în limba maternă din W. Shakespeare, A. Pușkin, M. Lermontov, N. Nekrasov ș.a.

Poetul a fost distins cu titlurile de Scriitor al Poporului din R.S.S.M. și de Erou al Muncii Socialiste. A fost distins cu Premiul de Stat al R.S.S.M., Premiul de Stat al U.R.S.S., decorat cu ordinele „Lenin” și „Drapelul Roșu de Muncă”.

În ziua de 15 februarie curent se împlinesc 108 ani de la naşterea sa.

Secţia Administraţie Publică