Şedinţa de planificare – sarcini și cerințe bine- definite

15 mai 2019

Și săptămâna aceasta a avut loc ședinţa operativă la președintele raionului. La ea au fost convocați şefii instituţiilor şi serviciilor desconcentrate din raion, dar şi angajaţi din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional.

La început preşedintele Nicolae Dorogan i-a salutat călduros pe colegi, apreciind contribuţia fiecăruia în perioada pregătirilor pentru sărbătorile de Paşti. Totuşi, potrivit dumnealui, nu toate problemele propuse spre soluţionare au fost epuizate, unele dintre sarcinile preconizate conform competenţei au rămas neîndeplinite, ceea ce afectează activitatea unor  domenii până în prezent. În acest context, el l-a rugat pe primarul oraşului Şoldăneşti, Ion Cuculescu, să se pronunțe privitor la starea de lucruri din centrul raional în decursul ultimei  luni.

Potrivit lui Ion Cuculescu, au fost mobilizate toate instituţiile competente pentru pregătirea orașului către perioada sărbătorilor de Paşti, însă majoritatea agenţilor economici au fost pasivi – doar unul a fost receptiv pentru a face acte de donaţie. În ceea ce ţine de curăţenia oraşului, el a menţionat că are puţini angajaţi pentru aceste lucrări. În acest sens a coordonat unele chestiuni cu Direcţia Asistenţă Socială, Protecția Familiei și Copilului (DASPFC) privind persoanele apte de muncă, care pot fi antrenate la lucrări de interes comunitar şi privind măsurile ce urmează a fi întreprinse faţă de cei care renunţă de a presta asemenea lucrări. Totuşi, cu forţele disponibile,  s-a reuşit amenajarea scenei din parcul public – acolo unele zone au fost defrişate şi în loc s-au plantat arbori. La fel a fost lichidată/evacuată gunoiştea de la cimitir. Instituţiile din oraş au lucrat în regim normal. În ceea ce ţine de inspectarea spaţiilor din preajma gospodăriilor individuale ale cetăţenilor care nu s-au conformat somaţiei de a lichida gunoiştile făcute de dânșii, vor fi întocmite procese-verbale, care vor fi puse în discuţie la ședinţa Comisiei multidisciplinare din cadrul primăriei în timpul apropiat.

         În privinţa aceleiaşi probleme, Victor Iurcu, şef al Secţiei Construcţii, Gospodării comunale şi Drumuri, a menţionat că în mod prioritar au fost aduse în ordine străzile Independenţei şi Victoriei, unde s-au efectuat lucrări de plombare, curăţenie, au fost date cu var bordurile. Toate acestea s-au desfăşurat într-o conlucrare eficientă dintre primărie şi instituţiile antrenate la lucrări. Faptul că nu s-a reuşit amenajarea tuturor sectoarelor planificate se datorează lipsei braţelor suficiente de muncă, dar şi  repartizării incorecte din punct de vedere sectorial al acesteia. Iar ce ţine de persoanele care prestează lucrări de interes comunitar, acestea trebuie să fie supuse unui control mai riguros din partea angajaţilor DASPFC Şoldăneşti. În fond, oamenii sunt satisfăcuţi şi se exprimă pozitiv faţă de efortul depus, spunând că de această dată oraşul a fost amenajat mai bine faţă de alţi ani.

Preşedintele raionului a remarcat că problema tomberoanelor de la intrarea în oraş trebuie lichidată neapărat, iar faptul că până în prezent nu s-a găsit o soluţie este lipsa colaborării dintre S.A. „Salubritate” şi Î.M. „Regie-apă” Şoldăneşti. El a menţionat că nu va da uitării lucrurile nefinisate, făcând trimitere la acei angajaţi ai primăriei care, deşi au fost remuneraţi prin contribuţia Consiliului raional, nu şi-au onorat obligaţiile până la sfârşit, dând dovadă de iresponsabilitate şi ingratitudine.

Apoi a pus în discuţie situaţia celor 7 localităţi ale căror drumuri nu au fost finisate în cadrul Programului „Drumuri bune pentru Moldova -1”. Nicolae Dorogan s-a adresat către Mihail Gandrabur,  şeful filialei Şoldăneşti al S.A. „Drumuri-Soroca”. La această întrebare i s-a răspuns că după Şoldăneşti, următorul sector a fost Cuşmirca unde lucrările au luat sfârșit la finele lunii aprilie – deja sunt recepţionate – ceea ce s-a planificat a fost realizat. Acum un sector la Chipeşca a fost pregătit pentru asfaltare, iar cel din Sămăşcani a fost repartizat filialei Floreşti, care trebuie să-l execute. La Olişcani lucrările au fost începute din toamnă (fiind repartizat filialei Soroca), la moment nefiind finalizat. La fel urmează a fi clarificată situaţia în satele Poiana, Mihuleni şi Curătura… În continuare au fost puse în discuţie sectoarele de drum planificate spre reparare în cadrul Programului „Drumuri Bune pentru Moldova – 2”.

Ulterior domnul preşedinte s-a adresat cu o solicitare către Iurie Prisăcari, şeful Direcţiei Finanţe, ca până la şedinţa ordinară a Consiliului raional să se clarifice cu demersurile de finanţare parvenite din partea  autorităţilor publice locale de nivelul întâi legate de iluminarea stradală, de reparaţia stadioanelor, edificiilor ş.a.

Directorul Spitalului raional Şoldăneşti, Veaceslav Palii, a comunicat următoarele: „La moment, instituţia şi-a onorat toate obligaţiile financiare faţă de agenţii economici contractaţi. Săptămâna aceasta au fost multe operaţii, cazuri grave, printre care şi cel cu tânărul care a fost traumatizat grav cu motocicleta zilele trecute. În rest, totul a decurs cu succes, contractele cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină referitor la numărul de cazuri tratate au fost îndeplinite conform  planului. O problemă ar fi deficitul de preparate şi antibiotice, pe care agenţii economici ni le furnizau anterior, dar acum nu le au în stoc. La moment în spital sunt internaţi 85 de pacienţi, dintre care 3 nu sunt asiguraţi”.

Galina Nani, şefa Secţiei Economie, a vorbit despre situaţia de moment a procedurilor de achiziţii publice,  privind achiziţionarea serviciilor de întreţinere periodică şi reparaţia curentă a drumurilor, despre numărul de agenţi economici participanţi la licitaţii şi termenele aferente de derulare a acestor proceduri. 

Şefa interimară a Secţiei Cultură, Tineret şi Sport, Valentina Rotaru, i-a anunţat pe cei prezenţi despre desfăşurarea la 19 mai a Zilei Recrutului, despre organizarea acesteia şi despre posibila invitaţie a Fanfarei militare de la Bălţi să cânte la acest eveniment. Totodată ea a vorbit despre evenimentele culturale planificate pentru timpul apropiat.

Vladimir Rusu, şeful Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, a comunicat că în perioada de după Paşti 2 copii din Cuşmirca au fost încadraţi în Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă, iar în privinţa părinţilor unuia instanţa urmează a se pronunţa privind decăderea lui din drepturile părinteşti. La fel, la solicitarea domnului preşedinte, el a  spus că timp de o lună pentru toţi beneficiarii de ajutor social din raion se achită o sumă de peste 2 milioane de lei. Preşedintele i-a solicitat să identifice şi să întocmească lista persoanelor beneficiare de ajutor social care se află peste hotarele ţării. Pentru această însărcinare a fost emisă o dispoziţie a preşedintelui, remisă spre executare domnului Rusu.

Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a menţionat că în timpul de faţă mulți elevi sunt hiperagresivi drept consecinţă a folosirii în exces a reţelelor de socializare, ceea ce provoacă greutăţi pentru cadrele didactice în procesul instructiv-educativ. El a mai vorbit despre pregătirile pentru perioada estivală, în special a Taberei de odihnă care urmează să fie gata până la 30 mai curent. La fel a discutat în comun cu domnul Iurcu despre preţul estimativ necesar pentru reparaţia stadionului Liceului teoretic „Ştefan cel Mare”  din oraşul Şoldăneşti. 

Andrei Muţuţchi, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, a vorbit despre situaţia agricolă de ultimă oră. Astfel, deşi ultima perioadă a fost secetoasă, cu precipitaţii puţine, majoritatea culturilor agricole se află într-o stare bună. Frigurile totuşi au afectat livezile de cais, ceea ce nu va diminua semnificativ recolta. Preşedintele nu a ezitat să-i readucă aminte despre apicultorii cărora le-au pierit albinele şi despre pagubele suportate din cauza indiferenţei agenţilor economici, care urmăresc doar profitul personal, ignorând prescripţiile legale. Răspunsul a fost că agenţii economici aduc materialele ierbicide şi fitosanitare conform unui grafic prestabilit, problema de bază fiind neinformarea corespunzătoare a apicultorilor despre stropirea culturilor cu aceste substanţe otrăvitoare.

La finele şedinţei preşedintele a reiterat importanţa îndeplinirii cu responsabilitate a fiecărei sarcini după nivelul de competenţă, accentuând necesitatea ca toți să-şi conjuge forţele şi să utilizeze cu eficienţă timpul pentru bunăstarea cetăţenilor, urând tuturor spor la muncă şi succese în activităţile şi obiectivele  pe care şi le-au propus spre realizare în timpul apropiat.

Secţia Administraţie Publică